Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for to helikopterlandingsplasser i Stranda kommune

Sammendrag

Denne rapporten viser grunnlag for og resultater av beregninger av helikopterstøy ved to helikopterlandingsplasser i Stranda kommune utført etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet.
Beregningene er utført med programmet NORTIM, som er det eneste godkjente program for dette. NORTIM tar hensyn til terrengets utforming når lydutbredelsen beregnes.

Oppdragsgiver: Stranda Kommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.98

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A683

ISBN

82-14-04043-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin