Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøyberegninger for Moss lufthavn, Rygge. Støysonegrenser etter T-1442

Sammendrag

Det er beregnet flystøysonegrenser for Moss lufthavn, Rygge, basert på forventet trafikkgrunnlag ved åpningen i 2006. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien når lydutbredelsen beregnes.


Denne rapporten viser datagrunnlaget for beregningen og de resulterende støysoner tegnet ut på kartbakgrunn. Den inneholder også et kapittel med bakgrunnsmateriale for T-1442, de viktigste premisser i retningslinjen, samt omtale av forskriften til forurensningsloven FOR 1089 (grenseverdiforskriften).
I tillegg til rapporten leverer SINTEF resultatene på SOSI filer, som gjør mottaker i stand til å importere resultatene i digitale kartbaser. Støysonekartet skal i henhold til retningslinjen tas inn i kommunens plankart. Støysonene berører kommunene Rygge og Råde og i mindre grad Moss og Våler. Kommunene Horten, Rakkestad og Fredrikstad, som tidligere har vært berørt av støysonegrenser for Rygge, går nå klar av sonene.

Oppdragsgiver: Luftoperativt inspektorat, Rygge
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E237.06

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A58

ISBN

82-14-02855-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin