Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonegrenser etter retningslinje T-1442 for Arendal helikopterplass, Sørlandet sykehus

Sammendrag

Det er beregnet nye støysonegrenser for helikopterlandingsplassen ved sykehuset i Arendal. Det nye kartet er beregnet etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for en prognosesituasjon 10 år frem i tid. Beregningen er foretatt med programmet NORTIM, det eneste godkjente verktøyet til dette i Norge, spesialutviklet for å ta hensyn til terrengets innvirkning på lydutbredelsen.

I beregningene er det tatt hensyn til de endringer i inn- og utflygingsmønster som Luftfartstilsynet har godkjent sommeren 2006.

Oppdragsgiver: Sørlandet sykehus HF

Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.97

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A316

ISBN

82-14-04042-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin