Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysonegrenser for Østre Æra flyplass beregnet etter retningslinje T-1442

Sammendrag

STF90 A06025
Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb søker fornyet konsesjon for drift av flyplassen på Østre Æra. SINTEF har utarbeidet støysonegrenser etter ny retningslinje T-1442 som inngår som grunnlag i konsesjonssøknaden.
Denne rapport oppsummerer grunnlaget for beregning og vurdering av flystøy generelt. Dernest vises det tekniske grunnlaget for beregninger av støysituasjonen på Østre Æra med den omsøkte trafikkmengde, samt resultatene.

Oppdragsgiver: Norges Luftforportforbund/Norsk Aero Klubb
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.71

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A31

ISBN

82-14-02849-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin