Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysonegrenser for Alta lutfthavn etter retningslinje T-1442

Sammendrag

Denne rapporten viser grunnlag for og resultater av beregninger av flystøy ved Alta lufthavn etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med NORTIM, den norske flystøymodellen som tar hensyn til topografiens innvirkning på lydutbredelse.
I tråd med retningslinjen beregnes gjennomsnitt for et helt års trafikk og utgangspunktet er trafikken for året 2005. I tillegg er beregninger gjort for en prognose for trafikk i 2015.
Det nye støysonekartet viser en klar reduksjon av areal innenfor sonene sammenlignet med beregningene utført i 2001 etter retningslinje T-1277. Endringene skyldes delvis forskjellene i definisjon av støysonegenser, men også skifte av flypark fra varianter av MD80 til nyere typer B737.
Det er utført spesialberegninger for å illustrere virkninger av ombygging på landsiden på flyplassen, inklusive flytting av terminalområder og etablering av taksebanesystem.

Oppdragsgiver Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E261

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A234

Vis denne publikasjonen hos Cristin