Til hovedinnhold
Norsk English

Vindvariasjoner over Sørkjosen lufthavn estimert med numeriske simuleringer

Sammendrag

Rapporten inneholder estimering av lokale strømmer i området rundt Sørkjosen lufthavn. Det er gjort beregninger for 4 forskjellige hovedvindretninger, nemlig vind fra sør-sørvest, vest-sørvest, vest-nordvest og nordøst. For tilfellet med sør-sørvestlig vind er det gjennomført beregninger både med og uten stratifikasjonseffekter.

På grunn av den kompliserte terrenget er det valgt et relativt stort geografisk område for beregnngene, og det er grunn til å anta at fjellbølger er representert relativt godt med denne oppløsningen. Den realtivt grove gridoppløsningen gir imidlertid en tendens til underestimering av turbulensintensitet.

Nært nøytrale strømmer over så bratte fjell som dette vil gi separasjon, som resulterer i maksimal turbulensintensitet bak fjellene opp mot ca √K/U ≈ 0.25. Når øvre grense for forsvarlig flyging regnes som ca √K ≈ 3.5 m/s, tilsvarer altså dette flybegrensninger allerede ved en høydevindstyrke som er større enn omkring U > 15 m/s for de mest ugunstige vindretningene.
Oppdragsgiver Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90A260

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl Johan Eidsvik
  • Torbjørn Utnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A168

ISBN

82-14-02865-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin