Til hovedinnhold
Norsk English

Teksturmålinger på veger i Kongsvingerområdet høsten 2003, våren 2004 og høsten 2004. Detaljerte resultater fra profil-og spektralanalyse

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet ”Miljøvennlige vegdekker” i regi av Vegdirektoratet, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim, ble det i perioden 2003 – 04 gjennomført teksturmålinger på 14 ulike vegstrekninger i Kongsvingerområdet. Dette inkluderte teststrekningene på Rasta-feltet og ellers målinger på et antall ordinære vegstrekninger. Vegdekkene på Rasta-feltet ble lagt sommeren 2003, slik at en kunne følge utviklingen i tekstur over 1 år, fra relativt nylagt vegdekke via 1. piggdekksesong, til dekketilstand etter 1 år.
Teksturdata ble samlet inn ved bruk av vegvesenets spesielle målebiler for kontroll av dekketilstand. Disse bruker et laserbasert målesystem (ALFRED). En spesiell målemodus ga filer med profildata for høydevariasjoner i vegoverflaten. På grunn av begrensninger i denne målemetoden var registreringene begrenset til 7500 påfølgende sampelverdier, tilsvarende en basismålestrekning på 2.6 m. Et antall slike basismålinger ble gjort pr. vegstrekning for å få rimelig sikre resultater. Total teksturmålelengde pr. vegfelt var av praktiske grunner begrenset til 15-17 m, som kan være noe knapt.
Analysen av teksturmålingene omfattet beregning av teksturspektra (effektivverdi av høydevariasjoner innen 1/3-oktavbånd bølgelengder) og ulike parametere beregnet fra fordelingen av profilhøyder. Verdier for en modell-indikator for avstrålt teksturrelatert støy fra bildekk ble også beregnet. Alle detaljdata fra analysen av teksturmålingene er dokumentert i denne rapporten.
Nærmere analyser av disse resultatene og mulig kopling til støy rapporteres senere.
Oppdragsgiver Vegdirektoratet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E239

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Ådne Storeheier

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A100

ISBN

82-14-02859-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin