Til hovedinnhold
Norsk English

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder

Sammendrag

Fôret er den største innsatsfaktoren når det gjelder ressurser som nedlegges i produksjon av laks, og står for omtrent halvparten av produksjonskostnadene. Fôringrediensene er gjenstand for en betydelig knapphet på verdensbasis, og med hensyn til bærekraft, spesielt når det gjelder framtidens situasjon i matforsyning til verdens befolking, er det strengt nødvendig at disse ressursene utnyttes effektivt.

Optimal fôring kjennetegnes ved at alt fôret som distribueres i merdene går med til vekst av oppdrettsfisken. I tillegg er det viktig å fôre tilstrekkelig mengde, slik at fisken har god tilvekst, men samtidig unngå fôrspill. Dagens løsninger for å fordele fôr og holde kontroll med utfôret mengde og utfôringsrate har klare begrensninger i denne sammenhengen. I prosjektet Fôringskontroll samarbeider SINTEF Fiskeri og havbruk AS med AKVA Group ASA og andre norske industripartnere om forskningsoppgaver innen tre sentrale problemstillinger: a) Mangelen på objektive indikatorer, og lettfattelig presentasjon av disse, for beslutninger knyttet til justering av fôrmengde og fôringsrate; b) Manglende kunnskap om spredningsmønster for eksisterende fôrspredere og hvordan spredningen kan forbedres; c) Den fysiske infrastrukturen for dataflyt, energiforsyning og programvare for dagens løsninger mangler fleksibilitet, skalerbarhet og kompabilitet for tilkobling av ulike typer utstyr.

For å øke støtten til beslutninger knyttet til fôring er det valgt å undersøke muligheten for bruk av en multibeam-sonar (forenklet sagt 256 ekkolodd i ett system) som verktøy for å detektere fôrspill og fiskens plassering i merdvolumet. Flere forsøk med sonar har blitt gjennomført, blant annet for å dokumentere sonarens evne til å detektere pellets, deteksjon av fôrspill under normal driftssituasjon i stormerd, og fiskens plassering og fôringsrespons. For å øke kunnskapen om spredning av fôr, er det blitt gjennomført forsøk med ulike typer rotorspredere, både for å sammenligne ulike design, og å forstå mekanismene bak spredningen av pellets. Det er også utviklet en modulær prosesskontrollplattform (hardware og software) som er kompatibel med mange typer ulike standardiserte grensesnitt.

Resultatene fra aktivitetene beskrevet over vil presenteres på konferansen.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 235775

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kevin Frank
  • Per Rundtop
  • Andreas Myskja Lien
  • Annette Stahl
  • Morten Malm
  • Jan Inge Tjølsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Ukjent

Presentert på

Programkonferansen HAVBRUK 2016

Sted

Bodø

Dato

18.04.2016 - 20.04.2016

Arrangør

Norges Forskningsråd

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin