Til hovedinnhold
Norsk English

Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, maritim og offshore, inkludert fornybar energi – havvind; heretter hovedsakelig omtalt som havromsnæringene). Således har det vært sentralt å avdekke eksisterende muligheter, så vel som fremtidige utviklingsbehov, for teknologier og teknologisk utstyr som næringslivet (brukere og leverandører), forvaltningen og FoU-miljøene ser for å kunne overvåke, forvalte og utnytte havets ressurser og muligheter. Dette på tvers av næringene og i et internasjonalt perspektiv. Arbeidet har fokusert på hva som kan løftes mellom havromsnæringene, vel vitende om at havrommet er allsidig og krever en flerfaglig tilnærming. I det ligger at teknologi og løsninger også kan hentes fra helt andre områder, hvilket i en viss grad også er omtalt. Rapporten dokumenterer at det er et betydelig potensial på tvers av havromsnæringene, både i form av eksisterende løsninger og fremtidige utviklingsbehov. For fremtidige utviklingsløp er næringsspesifikke samt felles utviklingsbehov identifisert. Samtidig må en være klar over de barrierer som eksisterer, men som en mener skal være fullt mulig å overkomme gitt at de tas tak i. Dette er helt avgjørende for at det antatte verdiskapingspotensialet skal kunne realiseres
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2016

Forlag

SINTEF Ocean

Vis denne publikasjonen hos Cristin