Til hovedinnhold
Norsk English

Undersøkelse av støyplage ved norske flyplasser

Sammendrag

Det er gjennomført spørreundersøkelser om folks reaksjoner på støy ved fem norske flyplasser. Responsen er sammenlignet med tilsvarende undersøkelser internasjonalt. Resultatene viser at befolkningen i Norge gir uttrykk for å være mindre plaget enn gjennomsnittet internasjonalt. Resultatene indikerer at det ikke er noen grunn til å skjerpe grensene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 med hensyn på flystøy slik den reviderte utgaven av standarden ISO 1996 åpner for.
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102004787

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27596

ISBN

978-82-14-05932-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin