Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Langhus helikopterlandingsplass

Sammendrag

Det er beregnet nye støysoner for Norsk Luftambulanses helikopterlandingsplass på Langhus i Ski kommune. Støysonene er beregnet etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på en trafikkmengde som tilsvarer Norsk Luftambulanses konsesjon for Langhus. Det er beregnet for dagens situasjon og for et tilfelle som inkluderer skjermvirkningen fra to planlagte nybygg. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Støysonene etter T-1442 ligger kun i Ski kommune.
I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Norsk Luftambulanse
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E102.73

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A6575

ISBN

9788214043945

Vis denne publikasjonen hos Cristin