Til hovedinnhold
Norsk English

Revidert beregning av helikopterstøy for ny landingsplass ved St. Olavs hospital

Sammendrag

Støysonekart for den nye landingsplassen som skal bygges på taket av Akutten på St. Olavs hospital er revidert i tråd med ny retningslinje fra Miljøverndepartementet, T-1442, og nye inn- og utflygingsruter. Inn- og utflygingsruter er justert i tråd med forskrift BSL E 3-6 fra Luftfartstilsynet som trådte i kraft i 2004.
Støysoner er beregnet for to prognosesituasjoner, en for åpningsåret og en for en tiårs prognose basert på en fremskriving av trafikken fra 2005.
Det er foretatt en drøfting av faktorer som vil kunne spille inn på trafikkutviklingen og den usikkerhet dette har for resultatene.

Oppdragsgiver: Helsebygg Midt-Norge
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E102.54

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A5325

ISBN

9788214043877

Vis denne publikasjonen hos Cristin