Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysoner etter T-1442 for Sandefjord lufthavn Torp

Sammendrag

Det er gjennomført beregning av flystøy rundt Sandefjord lufthavn Torp for situasjonen i 2007 og en prognose for 2018 i henhold til reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Resultatene viser en betydelig reduksjon i areal innenfor støysonene, delvis som følge av endret regelverk fra forrige gang, men først og fremst som følge av endringer i flyflåten på sivil side og sterk reduksjon i antall bevegelser med jagerfly.
Støysonene i henhold til T-1442 ligger i kommunene Stokke og Sandefjord. Det er ikke indikasjoner på at det er behov for støyreduserende tiltak på boliger rundt flyplassen sett i forhold til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Sandefjord lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E292.05

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A8259

ISBN

9788214044034

Vis denne publikasjonen hos Cristin