Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysoner etter T-1442 for Kristiansund lufthavn Kvernberget

Sammendrag

Det er utarbeidet nytt støysonekart for Kristiansund lufthavn Kvernberget i tråd med retningslinje
T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften.
Støyberegninger er utført med programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Det nye støysonekartet ligger i sin helhet innenfor ”nye” Kristiansund kommune.

Oppdragsgiver: OSL AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E279

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A5775

ISBN

9788214043891

Vis denne publikasjonen hos Cristin