Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Molde lufthavn Årø

Sammendrag

Det er utarbeidet nytt støysonekart for Molde lufthavn Årø i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften.
Støyberegninger er utført med programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Det nye støysonekartet ligger i sin helhet innenfor Molde kommune og erstatter det som ble utarbeidet i 2001 etter den forrige retningslinjen fra Miljøverndepartementet.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E280

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A6303

ISBN

9788214043914

Vis denne publikasjonen hos Cristin