Til hovedinnhold
Norsk English

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune

Sammendrag

Velferdsteknologi har potensiale til å forbedre livskvalitet for brukere og effektivisere pleie- og
omsorgstjenesten. Prosjektet "Trygghetspakken" støttet av Regionalt Forskningsfond, har som mål åprøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger for etablere kunnskap om hvordan dette potensiale kan realiseres i praksis. Mobil trygghetsalarm er en slik velferdsteknologi. Bærum kommune har i rammen av prosjektet inngått et samarbeid med Safemate, SOS International Trygghetssentralen og SINTEF og har pilotert en mobil trygghetsalarm med brukere i hjemmetjenesten. Piloten startet i 2013 og ble avsluttet i april 2015 og har skaffet Bærum kommune mye kunnskap om mobil trygghetsalarm.
Piloten har vist at motivasjon og opplæring er viktig for at brukerne skal ta den mobile
trygghetsalarmen ordentlig i bruk. Piloten indikerer at mobil trygghetsalarm kan gi brukere mulighet til å bo lenger hjemme, fordi de opplever frihet og trygghet. Alarmen kan også redusere behovet for hjemmetjenester og praktisk bistand. I tillegg til å fungere bra for eldre hjemmeboende, opplever hjemmetjenesten at den mobile trygghetsalarmen kan bli et nyttig verktøy for rehabilitering av personer i alle aldre.
Piloten indikerer at denne alarmen for mange brukere kan erstatte dagens analoge trygghetsalarm, men dette er avhengig av sikkerhet knyttet til mobildekning som piloten ikke har adressert. Bærum kommune har konkludert med at kommunen må vurdere å tilby mobil trygghetsalarm som en tjeneste og dette vil gjøres i forbindelse med den forestående digitaliseringen av dagens trygghetsalarmtjeneste.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Mette Røhne
  • Ingrid Storruste Svagård
  • Dag Ausen
  • Anne Berit Fossberg
  • Irene Husebø
  • Torge Øverli

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27139

ISBN

9788214059090

Vis denne publikasjonen hos Cristin