Til hovedinnhold
Norsk English

Støy- og teksturmålinger på Ska8-dekker 2012-2015

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer støy- og teksturmålinger på i alt 17 ulike steder med Ska8-dekke, samt ett sted med Ab11. Fire av veidekkene ble lagt i 2012, 12 av dekkene i 2013, og ett dekke i 2014.
Alle støymålingene er gjort med CPX-tilhengeren til Statens vegvesen (SVV). SVV har også vært ansvarlig for teksturmålinger ved bruk av lasersystemet ViaPPS som er montert på SVV sin bil.
Sammenlignet med en "teoretisk" referanseverdi for Ska11-dekke ved 50 km/t, så ligger støynivåene på Ska8-dekkene i middel 0,8 dB lavere, 2-3 år etter leggeår. Reduksjonen varierer fra 0,3 til 1,7 dB.
Økningen i støynivå, som skyldes vinterforhold/piggdekkbruk er tilsynelatende mindre enn det som tidligere er påvist for Ska11/Ska16-dekker.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27291

ISBN

9788214059175

Vis denne publikasjonen hos Cristin