Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner etter T-1442/2012 for Holt helikopterplass Hobøl

Sammendrag

Det er gjennomført beregninger av flystøy i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Klima og Miljøverndepartementet for en planlagt helikopterplass på Holt i Hobøl kommune. Beregningene er foretatt med NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene inngår som en del av underlaget for konsesjonssøknad for landingsplassen. Beregningene viser at støysonene ikke berører bebyggelse som har et støyømfintlig bruksformål.
Oppdragsgiver: Nor Aviation AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102012860

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27576

ISBN

9788214059304

Vis denne publikasjonen hos Cristin