Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Lørenskog helikopterlandingsplass

Sammendrag

Det er gjennomført en oppdatert støykartlegging av Lørenskog helikopterlandingsplass basert på statistikk over trafikken de siste tre år og en prognose med ti års perspektiv. Beregninger er foretatt i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet med verktøyet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene fra undersøkelsen viser både støysonekart og antall bygninger med støyømfintlig bruksformål som ligger innenfor kartleggingsgrenser relatert til Forurensningsforskriften.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26902

ISBN

9788214058963

Vis denne publikasjonen hos Cristin