Til hovedinnhold
Norsk English

Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Beregning for 2014 og en prognose for 2025.

Sammendrag

DENNE RAPPORTEN ERSTATTES AV SINTEF-Rapport A27551
Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje
T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene utføres med verktøyet NORTIM versjon 4.3 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Grunnlaget for beregningene er basert på dokumentasjon av flymønster gjengitt på utskrifter fra ny traséradar. Dette har medført noen justeringer av beregningsgrunnlaget sammenlignet med tidligere undersøkelser.
10 – års prognose for 2025 er beregnet uten endringer av rullebanesystem med trafikkøkning i henhold til trafikkprognoser og med modernisering av flypark så langt det er kjent. Dette innebærer også nytt redningshelikopter. Noen prosedyrer er endret for å redusere støy i bebygde områder.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27226

ISBN

9788214059137

Vis denne publikasjonen hos Cristin