Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Alta lufthavn for perioden 2015-2025

Sammendrag

Det er gjennomført beregninger med NORTIM for å oppdatere støysonekartet for Alta lufthavn fram til 2025. Beregningene er basert på trafikken i 2014 og en prognose fra Avinor for 2025 i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet.
Prognosen tilsier en økning i trafikken som vil medføre at rød støysone vil bre seg ut til boliger på Elvebakken. Sett i relasjon til kravene i Forurensningsforskriften er det imidlertid lite trolig at dette medfører behov for tiltak på disse bygningene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27417

ISBN

9788214059151

Vis denne publikasjonen hos Cristin