Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for en midlertidig helikopterplass ved UNN Narvik

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for en planlagt midlertidig landingsplass for helikopter ved UNN Narvik i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Støyberegningene er foretatt med NORTIM, den norske flystøymodellen som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Beregningene viser at de nærmeste 4 sykehusboligene blir liggende i rød støysone og det er et antall på 26 boliger i tillegg som blir liggende i gul sone. To skolebygninger vil også være i gul sone.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27418

ISBN

9788214059212

Vis denne publikasjonen hos Cristin