Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset. Revidert med støydata for statiske operasjoner.

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en prognose for aktiviteten 10-20 år fram i tid, før og etter utskifting av redningshelikopter.
Beregningene viser at det er et stort antall bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen og innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Nordlandssykehuset HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007591

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27539

ISBN

9788214059267

Vis denne publikasjonen hos Cristin