Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Tromsø Lufthavn Langnes

Sammendrag

Det er utarbeidet oppdaterte støysonekart for Tromsø lufthavn Langnes basert på årsmidlet trafikk for 2014 og en prognose for 2025. Beregningen er gjort i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet med verktøyet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Oppdraget omfatter også kartlegging i forhold til Forurensningsforskriften.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27269

ISBN

9788214059069

Vis denne publikasjonen hos Cristin