Til hovedinnhold
Norsk English

Desentralisert Holter - Hvordan flytte Holter-undersøkelsen fra poliklinikk til fastlegekontor?

Sammendrag

Prosjektet ”Desentralisert Holter” har utredet Holter-undersøkelsen slik de utføres i dag og identifisert og spesifisert forbedringspunkter. Utredningen er gjennomført ved Sørlandet Sykehus i Arendal og omkringliggende legekontorer. Prosjektet er utført på oppdrag av Innomed, et nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.
Prosjektet anbefaler at det etableres en ny behandlingslinje for desentralisert Holter diagnostikk ved Sørlandet Sykehus og at det etableres en ny samhandlingsløsning i samarbeid med ulike teknologileverandører. Samhandlingsløsningen bør testes ut og piloteres i ulike miljø og effekt må dokumenteres. Det anbefales at et videre arbeid har som målsetting å etablere en ny behandlingslinje for desentralisert Holter på nasjonalt nivå.

Oppdragsgiver: Innomed v/Invent2 AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90L261
  • Universitetet i Agder / EHELSE SENTERET
  • Universitetet i Agder / eHelse senteret

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ingrid Storruste Svagård
  • Dag Ausen
  • Rune Werner Fensli
  • Torstein Gundersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • Universitetet i Agder
  • Ukjent

År

2010

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A17118

ISBN

9788214049664

Vis denne publikasjonen hos Cristin