Til hovedinnhold
Norsk English

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging

Sammendrag

Dette forprosjektet i regi av Innomed har utredet behov for varsling og utarbeidet skisser og krav til nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem. Behovskartleggingen har blitt gjennomført ved bruk av metoder som observasjon, intervjuer og idémøter med aktuelle interessenter i Skien kommune. Erfaringer med bruk av ulike teknologiløsninger installert ved enkelte sykehjem andre steder i landet er også kartlagt.
Prosjektet konkluderer med at i tillegg til mulighet for å varsle, er verktøy for å håndtere alarmer en viktig del av et fungerende varslingssystem. Videre avdekkes det at en tett dialog mellom brukere, innkjøpere, utviklere og leverandører er en suksessfaktor for utvikling og implementering av nye løsninger.

Oppdragsgiver: Innomed
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90L285

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • SINTEF Digital / Helse
  • Ukjent

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23282

ISBN

9788214053005

Vis denne publikasjonen hos Cristin