Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved Statoils anlegg på Kårstø, Tysvær kommune

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Helikopterlandingsplass ved Statoils anlegg på Kårstø i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på estimert antall flybevegelser da dette er en ny landingsplass.
Oppdragsgiver: Caverion Norge AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102006010

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25485

ISBN

9788214053333

Vis denne publikasjonen hos Cristin