Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved UNN Tromsø

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Helikopterlandingsplass ved UNN Tromsø i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på trafikken for året 2011.
Oppdragsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102002881

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A24142

ISBN

9788214053180

Vis denne publikasjonen hos Cristin