Til hovedinnhold
Norsk English

Stokmarknes lufthavn Skagen - Støyberegninger

Sammendrag

Det er utført støyberegning av flytrafikken for Stokmarknes lufthavn Skagen, med dagens rullebanelengde og trafikk, og for en prognose for 2025 hvor rullebanen er forlenget til 1200 meter. For prognosen er det også antatt en trafikkøkning på 25 % i forhold til dagens trafikk. Beregningen er gjort med programmet NORTIM. Betydelige deler av arealet for støysonene blir liggende over sjøen. Resultatene viser at det bare i prognosesitusjonen vil ligge boliger innenfor kartleggingsgrensen i hht. Forurensingsforskriften
Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102004331

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A24433

ISBN

9788214053241

Vis denne publikasjonen hos Cristin