Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av status og potensiale for dronebasert teknologi. Anvendelser innen naturfare og infrastruktur

Sammendrag

NIFS (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) er et felles satsingsområde mellom etatene Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. På vegne av NIFS har SINTEF utført en kartlegging av erfaringer og potensial for anvendelser av droneteknologi innen naturfare og infrastruktur relevant for etatene. Rapporten inneholder teknologi og muligheter knyttet til både luftfartøy- og bakkefartøydroner. Med bakgrunn i tilgjengelig materiale dreier rapporten seg i hovedsak om luftfartøydroner og en mengde eksempler på forskjellige anvendelser omtales. Luftfartøydroner er mye brukt for å generere 2D/3D kart/terrengmodeller fra kamerabilder tatt med dronene. I tillegg er det mest vanlig å bruke bilder tatt med slike droner direkte for manuell inspeksjon av områder og infrastruktur. Rapporten foreslår en rekke områder der droneteknologi utgjør et potensial for etatene – både innen naturfare og inspeksjon av infrastruktur. I tillegg kommer rapporten med anbefalinger i forbindelse anskaffelse og utnyttelse av droneteknologi innen etatene.
Oppdragsgiver: Jernbaneverket/NIFS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008579

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26527

ISBN

9788214053708

Vis denne publikasjonen hos Cristin