Til hovedinnhold
Norsk English

Helsehus og velferdsteknologi - forstudie. Behov og mulighetsrom for Aukra og Rauma kommuner

Sammendrag

SINTEF ble vinteren 2015 bedt om å gjennomføre en forstudie som skal gi Rauma kommune og Aukra kommune et grunnlag for det videre arbeidet knyttet til å møte et fremtidig utfordringsbilde i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i de to kommunene. Denne rapporten oppsummerer arbeidet i forstudien. Innholdet i prosjektet har vært utviklet sammen med de to kommunene og tilpasset prosesser og framdrift lokalt. Rapporten gir en status knyttet til anvendelse av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene og beskriver noen utviklingstrekk på området. Videre presenteres en oversikt over rammevilkår, regelverk og standarder som gjelder for denne teknologien. Forstudien har også lagt et grunnlag for kommunene slik at de kan definere sitt behov og ambisjonsnivå for velferdsteknologi i forbindelse med bygging av hvert sitt nye helsehus/omsorgsheim, og skisserer også hvordan velferdsteknologien kan tas i bruk i hele helse og omsorgstjenesten. Rapporten gir anbefalinger knyttet til anskaffelse av teknologiløsninger og interne prosesser som kommunene anbefales å sette i gang for å konkretisere strategier og planer ytterligere utover høsten.
Oppdragsgiver: Aukra kommune;Rauma kommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102010464

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • SINTEF Digital / Helse
  • Ukjent

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27023

ISBN

9788214059038

Vis denne publikasjonen hos Cristin