Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en prognose for aktiviteten 10-20 år fram i tid, før og etter utskifting av redningshelikopter.
Beregningene viser at det er et stort antall bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen og innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensningsforskriften. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til støydata for statiske operasjoner for det nye redningshelikopteret.
Oppdragsgiver: Nordlandssykehuset HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007591

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26911

ISBN

9788214059007

Vis denne publikasjonen hos Cristin