Til hovedinnhold
Norsk English

Status og potensiale for dronebasert teknologi for naturfare og infrastruktur. Oppsummering av bransjeseminar 13. januar 2015

Sammendrag

NIFS (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) er et felles satsingsområde mellom etatene Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. SINTEF har i samarbeid med NIFS avholdt et bransjeseminar innen droneteknologi for naturfare og infrastruktur i Trondheim 13. Januar 2015. Bransjeseminaret inneholdt både presentasjoner og paneldiskusjon med deltakere fra verdikjeden innen droneteknologi. Denne rapporten gir en oppsummering av seminaret, samt betraktninger gjort basert på det som ble presentert og diskutert på seminaret. Dette inkluderer blant annet: Et regelverk for dronebruk i Norge er på trappene. Fotogrammetri er en moden teknologi innen bruk av droner og forsøk med bl.a. laser gjøres. Laser kan gi fordeler henholdsvis innen bl.a. nattoperasjoner og i områder med f.eks. mye løvverk. Håndtering av data fra oppdrag med droner kan være utfordrende og det er et ønske fra sluttbrukerne om at denne dataen kan nyttegjøres direkte i deres datasystemer. Effektiv bruk av slik data vil kreve tilpasninger fra leverandører og reviderte arbeidsprosesser hos sluttbruker. Det ble poengtert at et nært samarbeid mellom aktørene i verdikjeden er viktig for effektiv utnyttelse av de muligheter som dronetekonologi gir.
Oppdragsgiver: Jernbaneverket / NIFS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008579

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26687

ISBN

9788214058888

Vis denne publikasjonen hos Cristin