Til hovedinnhold
Norsk English

Støykartlegging av Oslo lufthavn - Konsekvenser av forslag til ny forskrift

Sammendrag

Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn for å illustrere de støymessige konsekvensene av luftfartstilsynets foreslåtte endringer i forskriften for OSL, samt noen alternative traséføringer. Beregningene er relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften. Støyberegningene er utført ved hjelp av programmene RADTIM og NORTIM som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008479

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26591

ISBN

9788214053722

Vis denne publikasjonen hos Cristin