Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdaterte beregninger av flystøy for Ålesund lufthavn Vigra - Støysoner etter T-1442/2012

Sammendrag

Det er utarbeidet reviderte støysoner for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.2 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tråd med retningslinjen er det to scenarier som er belyst; situasjonen i 2013 basert på loggført trafikk og en prognose for 2025.
Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008642

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26736

ISBN

9788214058918

Vis denne publikasjonen hos Cristin