Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Gjøvik Helikopterplass Sykehuset

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Gjøvik Helikopterplass Sykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en prognose for aktiviteten med 100 flybevegelser pr. år.
Beregningene viser at det er et lite antall bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen og innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Sykehuset Innlandet HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102010297

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

si

Hefte nr.

A26808

ISBN

9788214058932

Vis denne publikasjonen hos Cristin