Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdaterte beregninger av flystøy for Hammerfest lufthavn - Støysoner etter T-1442/2012

Sammendrag

Det er utarbeidet reviderte støysoner for Hammerfest lufthavn etter retningslinje
T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.2 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tråd med retningslinjen er det to scenarier som er belyst; situasjonen i 2013 basert på loggført trafikk og en prognose for 2025.
Lufthavnen har hatt en betydelig vekst i offshore helikoptertrafikk og dette forventes å fortsette. Dette gjenspeiles også i det nye støysonekartet.
Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008604

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26701

ISBN

9788214058895

Vis denne publikasjonen hos Cristin