Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdaterte beregninger av flystøy for Florø lufthamn. Støysoner etter T-1442/2012.

Sammendrag

Det er utarbeidet reviderte støysoner for Florø lufthamn etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.2 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tråd med retningslinjen er det to scenarier som er belyst; situasjonen i 2013 basert på loggført trafikk og en prognose for 2025.
Lufthamna har vekst i offshore helikoptertrafikk og dette forventes å fortsette. Det har generelt vært en overgang til mer støyende materiell i denne aktiviteten. Dette er primær årsak til at støysonene øker i omfang. I prognosen er det også tatt hensyn til økt trafikk når redningstjenesten utvider med en ekstra maskin og skifter til større helikopter. Dette gjenspeiles også i det nye støysonekartet.
Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008488

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26681

ISBN

9788214053746

Vis denne publikasjonen hos Cristin