Til hovedinnhold
Norsk English

Fra behov til anskaffelse. Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Sammendrag

Hovedmålet med prosjekt Teknologistøtte i sykehjem (2013-2015) støttet av Regionale forskningsfond har vært å bidra til forbedring av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten gjennom å etablere helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for ansatte og beboere på sykehjem. Dette målet kan kun bli realisert hvis det faktisk er dette som etterspørres fra kommunenes side i anskaffelsesunderlaget. Dagens praksis knyttet til behovsforståelse og anskaffelsesprosess svarer ofte ikke godt nok på denne utfordringen.
Rapporten er ment som inspirasjon for tjenesteledere og innkjøpsansvarlige i helse og omsorgstjenestene, som et praksisnært og erfaringsbasert supplement til de mange gode veiledere som er utviklet for innovative anskaffelser fra for eksempel DIFI og Leverandørutviklingsprogrammet. Viktige bidragsytere har vært prosjektpartnerne Oslo Medtech, Lørenskog kommune, Skien kommune, Bærum kommune og Oslo kommune.
Rapporten tar for seg seks ulike steg i anskaffelsesprosessen; behovskartlegging, dialog med markedet, planlegging, førkommersiell anskaffelse, offentlig anskaffelse og implementasjon. Den gir i tillegg en funksjonsoversikt for varslingssystem på sykehjem samt oversikt over nasjonale føringer på området.
Oppdragsgiver: RFF Hovedstadsfondet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102004236

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ingrid Storruste Svagård
  • Dag Ausen
  • Øystein Dale

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • SINTEF Digital / Helse

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27024

ISBN

9788214059045

Vis denne publikasjonen hos Cristin