Til hovedinnhold
Norsk English

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune

Sammendrag

I rammen av prosjektet ”Trygghetspakken”, støttet av Regionalt Forskningsfond, har Bærum kommune pilotert 10 stk medisindispensere av typen ”Pilly” i tett samarbeid med leverandøren Dignio AS og SINTEF. I alt 16 forskjellige brukere prøvde ut Pilly i løpet av pilot-perioden, i perioder fra kun 1 måned til opptil flere måneder. Denne rapporten dokumenterer erfaringer fra piloten, basert på intervjuer med brukere og intervjuer og spørreundersøkelse blant ansatte. Piloten har etablert forståelse i kommunen for at automatiske medisindispensere som Pilly har stort potensiale for å gi riktigere medisinering i og med at de "tvinger fram" riktig medisineringstidspunkt. I tillegg ser man fra piloten at noen brukere opplever økt selvstendighet, mestring og frihet gjennom at de klarer gjennomføre medisineringen selv og ikke lenger trenger hjemmebesøk fra ansatte i tjenesten for dette formålet. Mest nytte erfares for brukere med fysiske funksjonsutfordringer og begrenset kognisjonssvikt, for eksempel brukere med redusert motorikk/finmotorikk eller svekket syn. Vellykket bruk av medisindispenser er betinget av at brukeren klarer å tilegne seg en grad av forståelse for hvordan denne fungerer. Som med annen velferdsteknologi, vil detaljert kartlegging av brukerbehov samt en innkjøringsfase hvor man tilpasser teknologien og tjenesten til bruker, være en forutsetning for å realisere gevinstpotensialet som er skissert.
Oppdragsgiver: RFF Hovedstaden / RFF Oslofjordfondet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102002681

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ingrid Storruste Svagård
  • Dag Ausen
  • Mette Røhne
  • Elisabeth Østensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • Ukjent
  • Universitetet i Oslo

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26618

ISBN

9788214053739

Vis denne publikasjonen hos Cristin