Til hovedinnhold
Norsk English

Samhandling og IKT-støtte for pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Erfaringer med IMATIS Visi i Bærum kommune

Sammendrag

Det har siden midten av 2013 vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi (elektronisk informasjonstavle) ved fire tjenestesteder i Bærum kommune: Dønski omsorgsbolig, mottaksavdelingen ved Dønski bo- og behandlingssenter, Bærum legevakt og tildelingskontoret. Teknologien har vært brukt for å gi enklere oversikt over pasienter ved mottaksavdelingen og beboere ved omsorgsboligen samt oversikt over ressurser og oppgaver knyttet til den enkelte. Legevakt og tildelingskontor har brukt systemet for å få oversikt over tilgjengelige KAD- og mottaksplasser og prognose for ledig kapasitet og behov for korttidsplasser fremover i tid.
Piloteringen har vist at systemet gir innsparinger i form av færre og kortere telefonsamtaler da informasjon om ledig kapasitet og melding om innlagte pasienter skjer via skjerm i stedet for telefon. Bedre oversikt og færre avbrytelser via telefon har gitt mulighet til å redusere tid brukt til møter og telefoner, strukturere arbeidsoppgaver bedre og jobbe mer effektivt. Samtidig oppleves noe dobbeltføring som følge av at en del informasjon må skrives både i pasientjournal og i tavlen på grunn av manglende integrasjon mellom journal og IMATIS Visi.
Oppdragsgiver: RFF Hovedstaden
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102010618

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A27433

ISBN

9788214059229

Vis denne publikasjonen hos Cristin