Til hovedinnhold
Norsk English

Rasjonell klippfisk produksjon: Kvalitetsforskjell med ulike råvarer

Sammendrag

Ulike tørkeforsøk for klippfisk ble gjennomført, og påvirkningen råmaterialet brukt
for saltfiskproduksjon (fryst/tint i forhold til fersk) har på tørkehastigheten ble
vurdert.
Ved å bruke fryst og tint råmateriale ble tørkeraten redusert sammenlignet med
bruk av ferske råmaterialer. Tørketiden ved bruk av fryst og tint råmateriale økte
med omtrent 30 % sammenlignet med ferske råmaterialer.
Innholdet av vannløselig protein var stabil (≈ 2 %) for alle råmaterialene og lagene
som ble undersøkt, og det kunne ikke trekkes noen konklusjon mellom tørkerate og
mengden vannløselig protein.
Saltkonsentrasjonen i overflatelaget av den fryste og tinte klippfisken var 5
prosentpoeng høyere enn i klippfisken produsert fra ferske råvarer. Denne
saltkonsentrasjonen i overflatelaget er sannsynligvis årsaken til at tørketiden økte,
og bør inkluderes i framtidige undersøkelser.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Michael Bantle
  • Ole Stavset

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2015

Forlag

Sintef Energi AS

Hefte nr.

TR A7509

ISBN

978-82-594-3639-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin