Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre pasientflyt og oversikt med samhandlingsteknologi? Et pilotprosjekt i Lørenskog kommune

Sammendrag

Prosjektet ”Teknologistøtte i sykehjem” (2013-2015) har med støtte fra Regionale Forskningsfond pilotert ulike teknologiløsninger med det formål å etablere kunnskap om helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på sykehjem og deres omsorgspersonell. I rammen av prosjektet ble det etablert en pilot med samhandlingsløsningen IMATIS Visi på Lørenskog sykehjem for å understøtte behov for mer oversikt og prosess-støtte for de ansatte. Denne rapporten beskriver erfaringer fra piloten og diskuterer mulighetene som ligger i denne type teknologiløsninger for helse- og omsorgssektoren.
Både ledelse og ansatte mener løsningen har bedret driften på avdelingene hvor den er tatt i bruk. Bedre oversikt, raskere tilgang til oppdatert informasjon og spart tid til telefoner og informasjonsutveksling er noen av gevinstene som trekkes fram. Løsningen har også potensial til å bedre pasientsikkerheten, da den gjør det enklere å holde oversikten over oppgaver og aktiviteter knyttet til hver enkelt pasient samt hvilke arbeidsoppgaver som er utført og hva som må følges opp. Løsningen kan også fungere som et felles, digitalt system for å skaffe og holde oversikt over ledige institusjonsplasser i kommunen.
Oppdragsgiver: RFF Hovedstaden
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102004236

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A27490

ISBN

9788214059243

Vis denne publikasjonen hos Cristin