Til hovedinnhold
Norsk English

Styringsregimer for store offentlige prosjekter En sammenliknende studie av prinsipper og praksis i seks land

Sammendrag

Denne rapporten sammenlikner den norske ordningen for kvalitetssikring av beslutningsunderlaget
for store offentlige prosjekter, også kalt Statens prosjektmodell, med liknede ordninger i fem andre
OECD-land, det vil si Danmark, Sverige, Nederland, Storbritannia og Canada (Quebec). Ordningene
har mange fellestrekk – de ble alle innført etter årtusenskiftet og forankrer styringen på et høyt nivå i
det politiske systemet. Det er også en rekke forskjeller, for eksempel mht. hvem som kvalitetssikrer,
avgrensningen mellom fag og politikk, og hvor omfangsrike ordningene er. Studien viser at Norge og
de nordiske landene har valgt ordninger som er relativt enkle, med intervensjonspunkter kun i
tidligfasen og ikke under gjennomføringen, i motsetning til de andre landene. Studien er først og
fremst en kartlegging, og det er for tidlig å si noe om effekten av de andre ordningene som er av
nyere dato enn den norske.
Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig monografi

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Fredrik Samset
  • Gro Holst Volden
  • Nils Olsson
  • Eirik Vårdal Kvalheim

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2015

Forlag

Ex ante akademiske forlag

Hefte nr.

46

ISBN

978-82-93253-47-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin