Til hovedinnhold
Norsk English

Fag og politikk : samfunnsøkonomisk analyse og håndteringen av ikke-prissatte virkninger

Sammendrag

Artikkelen presenterer resultatene fra en studie om hvordan ikke-prissatte virkninger håndteres i samfunnsøkonomisk analyse. Dette er et neglisjert tema i veiledere og lærebøker. Vår studie viser at det hersker forvirring om begrepet, og det er stor variasjon i hvordan ikke-prissatte virkninger vurderes og presenteres. Spesielt blandes måloppnåelse og bidrag til netto nytte sammen, i en slik grad at ulike analyser rett og slett svarer på ulike spørsmål. I artikkelen drøfter vi de prinsipielle utfordringene ved dette. Vi påpeker viktigheten av å klargjøre hva som måles i den enkelte analyse, og anbefaler at sektorene utvikler konkret veiledning tilpasset «sine» tiltak.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Gro Holst Volden
  • Heidi Bull-Berg

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2015

Publisert i

Samfunnsøkonomen

ISSN

1890-5250

Årgang

129

Hefte nr.

2

Side(r)

60 - 67

Vis denne publikasjonen hos Cristin