Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker jordfeildeteksjon

Sammendrag

En stor andel av det norske lavspenningsnettet (grovt regnet 70 %) er 230 V IT nett. Norge har en høy andel 230 V IT-nett, mens denne typen er svært lite utbredt i resten av verden.

I en tid hvor man i Norge nå står foran store investeringer i nye smarte energimålere til alle kunder (AMS-utrullingen 2019) er det viktig å sette fokus på at man med riktig valg av utstyr kan få mye bedre oversikt over jordfeil i lavspenningsnettene.

Basert på hva slags utstyr som i dag er tilgjengelig for nettstasjoner for deteksjon av jordfeil og hva som er og sannsynligvis vil være tilgjengelig av deteksjon av jordfeil med smarte energimålere under utrullingen av AMS i Norge fram mot 2019 vil en anbefaling om god/sikker jordfeildeteksjon være som følger
• Måling av spenningene mellom fase og jord i nettstasjon
• Måling av sumstrøm hos alle kunder med AMS

Anbefalingen bygger på at det med en slik løsning vil være svært liten sannsynlighet for at jordfeil ikke blir detektert (kap.3.2) samtidig som nettselskapene vil få god hjelp i å finne kildene til jordfeilene (kap. 3.1).
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Seljeseth
  • Eilif Hugo Hansen

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2015

Forlag

Energi Norge

Hefte nr.

395-2016

ISBN

978-82-436-1013-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin