Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA- avtalen

Sammendrag

I avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) heter det at NAV Arbeidslivssenter
er myndighetenes virkemiddel overfor virksomheter med IA-avtale. Sentrene skal
jobbe systemrettet og koordinere samarbeid med øvrige NAV for å bidra til et
inkluderende arbeidsliv.
I denne rapporten presenteres resultater fra en evaluering basert på to undersøkelser
som belyser sentrenes bidrag til målene om å rekruttere og beholde ansatte med
nedsatt funksjonsevne, samt å bidra til forlenget yrkesaktivitet for ansatte over 50 år.
Dette er IA-avtalens delmål 2 og 3. Resultater fra undersøkelsene presenteres hver for
seg, mens sammendrag og konklusjoner baseres på en samlet vurdering.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arne Moe
  • Bente Aina Ingebrigtsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Nord universitet

År

2015

Forlag

NTNU Samfunnsforskning

Årgang

2015

Hefte nr.

99

Vis denne publikasjonen hos Cristin