Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale sårbarheter i helsesektoren - En oppsummering av funn fra workshop holdt i mai 2015 i regi av Lysneutvalget

Sammendrag

Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysneutvalget) ble nedsatt av regjeringen den 20. juni 2014. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Lysneutvalget har vært gjennom en fase med informasjonsinnhenting, hvor flere aktører fra helsesektoren har, eller er i ferd med, å bidra med skriftlige innspill.

På bakgrunn av dette ble en rekke aktører med tilknytning til helsesektoren, invitert til en workshop for å drøfte sårbarheter innenfor denne sektoren, og diskutere effektive tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer. SINTEF ble av Lysneutvalget engasjert for å bistå med fasilitering av workshopen som ble avholdt 21. mai 2015 i Oslo med 26 deltakere med tilknytning til sektoren. Programmet bestod av fem innlegg, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

Denne rapporten oppsummerer hovedfunnene fra workshopen med tanke på sårbarheter og tiltak som har blitt påpekt av deltakerne under hele workshopen.
Oppdragsgiver: Lysneutvalget
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102010764

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27272

ISBN

9788214059168

Vis denne publikasjonen hos Cristin