Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av sikkerhetskultur i praksis

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 210487

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anniken Solem
  • Trond Kongsvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • NTNU Samfunnsforskning AS

År

2015

Forlag

Gyldendal Akademisk

Bok

Sikkerhet i norske farvann

ISBN

978-82-05-47974-6

Side(r)

214 - 229

Vis denne publikasjonen hos Cristin