Til hovedinnhold

Dehydrogenation of propane over Pt- and Pt/Sn-SBA-15: Effect of Sn on the dispersion of Pt, activity, selectivity and coking

Dehydrogenation of propane over Pt- and Pt/Sn-SBA-15: Effect of Sn on the dispersion of Pt, activity, selectivity and coking

Kategori
Poster
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Santhosh Kumar Matam
  • De Chen
  • Anders Holmen
  • John C. Walmsley
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
Presentert på
EuropaCat VIII
Sted
Åbo
Dato
26.08.2007 - 31.08.2007
År